O firmie Errichtung Polska

Nasza firma z siedzib± w Krakowie realizuje zlecenia na terenie całej Polski za pomoc± naszych pracowników spoza UE (Ukraina, Mołdawia, Białoru¶, Gruzja) zgodnie z ogólno¶wiatowymi standardami.

Obsługujemy firmy z różnych branż: produkcyjnej, obróbki metali, spawalnictwa, budowlanej. ¦wiadczymy usługi Agencji pracy tymczasowej, jak również Agencji po¶rednictwa pracy (KRAZ 29588).

Dzięki współpracy z Errichtung Polska ograniczysz własn± biurokrację, zyskasz pracowników i usprawnisz funkcjonowanie własnej firmy. Skontaktuj się z nasz± Firm± - zrealizujemy najambitniejsze zapotrzebowanie!Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami

formularz kontaktowy